ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Quotation

  ราคาเสนอซื้อและเสนอขาย
 • คือ ราคาเสนอซื้อที่สูงที่สุด และราคาเสนอขายที่ต่ำที่สุดในขณะนั้น

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

   

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...