ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Oversold

    ขายมากเกินไป
  • OVERSOLD คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าตลาดขาขึ้นเริ่มมีคน”ขาย”มากเกินไปและอิ่มตัวแล้วซึ่งราคามีความเป็นไปได้ที่จะปรับตัวขึ้น

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...