ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Overbought

    ซื้อมากเกินไป
  • OVERBOUGHT คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าตลาดขาขึ้นเริ่มมีคน”ซื้อ”มากเกินไปและอิ่มตัวแล้วซึ่งราคามีความเป็นไปได้ที่จะปรับตัวลง

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...