ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Outperform

    หลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าดัชนีที่เราเปรียบเทียบ
  • ถ้าหลักทรัพย์ราคาลดลง จะลงไม่แรง แต่ถ้าหลักทรัพย์ราคาเพิ่มขึ้นจะขึ้นได้ดี หรือขึ้นแรง

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...