ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Offer

    ราคาเสนอขาย
  • ราคาเสนอขายของหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อาจมีราคาเสนอขายเข้ามาหลายระดับราคา ซึ่งระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเรียงลำดับคำสั่งซื้อ/ขายตามราคาเสนอซื้อ/เสนอขายที่ดีที่สุดไว้ เพื่อรอการจับคู่การซื้อขาย โดยราคาที่ดีที่สุดในที่นี้มีหลักเกณฑ์ว่า ผู้เสนอขายที่ให้ราคาต่ำกว่าควรได้สิทธิขายก่อนผู้เสนอขายรายอื่นๆ ทั้งนี้ ระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแสดงราคาเสนอขายต่ำที่สุดไว้

    ข้อมูลจาก
    www.tsi-thailand.org

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...