ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Notice Received

    เครื่องหมายเอ็นอาร์ “NR”
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการชี้แจงข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนที่ได้มีการขึ้นเครื่อง NP แล้ว และจะขึ้นเครื่องหมาย NR เป็นเวลา 1 วัน

    ข้อมูลจาก
    www.tsi-thailand.org

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...