ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Notice Pending

    เครื่องหมายเอ็นพี “NP”
  • บริษัทจดทะเบียนต้องรายงาน และตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท

    ข้อมูลจาก
    www.tsi-thailand.org

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...