ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Neutral

    หลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับดัชนีที่เราเปรียบเทียบ
  • เมื่อหลักทรัพย์ราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลง จะขึ้นหรือลงใกล้เคียงกับดัชนีที่เราเปรียบเทียบ

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...