ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Minimum Retail Rate

    อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี
  • หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบัตรเครดิต

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...