ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Main Board

    กระดานหลัก
  • เป็นกระดานสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีปริมาณหรือจำนวนหุ้นที่ตรงตามหน่วยการซื้อขาย (Board Lot) โดยคำสั่งซื้อ/ขาย หลักทรัพย์บนกระดานหลักจะต้องระบุปริมาณหุ้นที่สั่งซื้อหรือสั่งขาย เป็นจำนวนตั้งแต่ 1 หน่วยการซื้อขาย (Board Lot) หรือมากกว่า ซึ่งจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ Board Lot เช่น 2, 3, 4 Board Lots เป็นต้น

    ข้อมูลจาก
    www.tsi-thailand.org

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...