ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • mai Index

    ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
  • ดัชนีราคาหุ้นที่คำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนทุกหลักทรัพย์ในตลาดหลัก ทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยใช้วันที่ 2 กันยายน 2545 เป็นวันฐาน เป็นดัชนีที่แสดงถึงระดับราคาโดยเฉลี่ยของหุ้นสามัญทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ณ วันปัจจุบัน เมื่อเทียบกับวันฐาน

    ข้อมูลจาก
    www.tsi-thailand.org

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...