ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Long Term Average

    ค่าเฉลี่ยระยะยาว
  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...