ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Listed Stocks

    หุ้นจดทะเบียน
  • หุ้นที่ซื้อขาย แลกเปลี่ยนในตลาดหุ้นฯ

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...