ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Internet Trading

  การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
 • การซื้อขายหลักทรัพย์ทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หลักทรัพย์ หรือเว็บไซต์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเปิดบัญชี
  ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้ลงทุนจะได้รหัส (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ โดยนอกจากการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว ปัจจุบันระบบซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตยังสามารถรองรับการซื้อขายอนุพันธ์ในตลาดอนุพันธ์หรือ TFEX ได้อีกด้วย

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...