ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Greenmail

  การขู่ซื้อกิจการ
 • เป็นคำที่ใช้กันแพร่หลายในวงการนักล่าบริษัท หมายถึง การที่บริษัทซึ่งกำลังจะถูกซื้อหรือถูกรวมกิจการ จำใจต้องจ่ายเงินให้แก่บริษัทหรือบุคคลที่จะซื้อหรือรวมกิจการของตน โดยขอซื้อหุ้นของบริษัทตนคืนในราคาที่สูงกว่าปกติ ทำให้บริษัทหรือบุคคลที่จะเข้าซื้อได้รับกำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้น ขณะเดียวกัน บริษัทหรือบุคคลที่จะเข้าซื้อต้องตกลงว่าจะไม่เข้าซื้อหรือเข้ารวมกิจการของตนอีกต่อไป

  ตัวอย่างเช่น บริษัท ก. ประกาศว่าจะเข้าซื้อหรือรวมกิจการของบริษัท ข. ซึ่งหากบริษัท ข. ไม่ต้องการจะถูกซื้อหรือถูกรวมกิจการ ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ข. ก็จะต้องซื้อหุ้นของบริษัท ข. คืนจากบริษัท ก. โดยที่บริษัท ก. สามารถจะโก่งราคาจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ข. ได้ตามความพอใจ และอาจต่อรองได้ว่า หากผู้ถือหุ้นของบริษัท ข. ไม่ยอมซื้อหุ้นคืน บริษัท ก. จะนำหุ้นของบริษัท ข. ที่ถืออยู่ ไปเสนอขายกับคู่แข่งของบริษัท ข. ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นวิธีการบีบบังคับให้ผู้ถือหุ้นบริษัท ข. ต้องตัดสินใจซื้อหุ้นของบริษัท ข. กลับคืนจากบริษัท ก. ในราคาที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น มิฉะนั้นหุ้นของบริษัทตนจะไปตกอยู่กับคู่แข่ง ซึ่งอาจสูญเสียอำนาจการควบคุมกิจการไปในที่สุด

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...