ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Goodwill

    ค่าความนิยม
  • เป็นมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากความพิเศษทางธุรกิจ และเป็นส่วนที่ทำให้กิจการสามารถหากำไรได้สูงกว่าระดับปกติเมื่อเทียบกับกิจการประเภทเดียวกัน

    ข้อมูลจาก
    www.tsi-thailand.org

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...