ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Free Trade Area

    เขตการค้าเสรีหรือข้อตกลงทางการค้าเสรี
  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...