ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Free Trade Agreement

    เขตการค้าเสรีหรือข้อตกลงทางการค้าเสรี
  • หมายถึงเขตการค้าเสรีหรือข้อตกลงทางการค้าเสรี  นั่นคือ  ประเทศ  2  ประเทศหรือ  หลายประเทศจะรวมกลุ่มกันเพื่อทำการลด ภาษีศุลกากรระหว่างกันให้เหลือน้อยที่สุดหรือเป็น  0  และใช้อัตราภาษีที่สูงกับประเทศนอกกลุ่ม ดังนั้นประโยชน์เบื้องต้นที่เห็นได้  คือสินค้าของเราหากส่งไปขายยังประเทศในกลุ่มจะมีต้นทุนที่ลดลง เพราะภาษีถูกลง  หรือเหลือศูนย์ส่งผลให้สินค้าของเรามีความสามารถในการแข่งขันในตลาดนั้น ๆ  หรือหากนำเข้าเราก็  เสียภาษีในอัตราที่ถูกลงทำให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าไม่สูงมากนัก   เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งผู้บริโภคก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยจากการที่มีสินค้าหลากหลายเข้ามาขาย  ทำให้สามารถเลือกซื้อได้ตามราคาและคุณภาพที่ต้องการในราคาที่ถูกลง

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...