ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Foreign Board

  กระดานต่างประเทศ
 • เป็นส่วนหนึ่งของระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่รองรับการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างผู้ลงทุนต่างประเทศด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
  ผู้ลงทุนต่างประเทศที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์ โดยไม่ติดข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของชาวต่างชาติ ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่นำมาขายผ่านกระดานต่างประเทศจะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่มีชาวต่างประเทศเป็นเจ้าของ และสามารถทำการซื้อขายได้ทั้งวิธี Automated Order Matching และวิธี Put-through

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...