ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Finance

    ไฟแนนซ์
  • สินเชื่อชนิดหนึ่ง ที่จัดในรูปแบบเงินกู้ให้กับสินค้าชนิดนั้นในวงเงินที่แน่นอนและอัตราดอกเบี้ยคงที่

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...