ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Exercise

    สิทธิ์แปลงสภาพ
  • ราคาใช้สิทธิ์แปลงสภาพที่กำหนดล่วงหน้า เป็นได้ทั้งการซื้อหรือขาย

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...