ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Execution

    คำสั่งซื้อขายสมบูรณ์
  • การสั่งซื้อหรือขายหุ้นสำเร็จ

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...