ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Excluding Right

    ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...