ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Excluding Interest

    ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย
  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...