ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Downtrend Channel

    ช่องทางแนวโน้มลง
  • ทิศทางของหุ้นที่มีช่องทางการเคลื่อนที่ไปในแนวโน้มลง

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...