ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Day Trading

    การซื้อขาย 1 วัน
  • การทำรายการซื้อขายหุ้นภายในวันเดียวกัน

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...