ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Day Order

    คำสั่งซื้อขายต่อวัน
  • คำสั่งซื้อหรือขายหุ้น หมดอายุโดยอัตโนมัติถ้าไม่มีการซื้อขายในวันที่ป้อนคำสั่ง

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...