ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Bondnet

    ระบบซื้อขายในระบบรองตราสารหนี้
  • เป็นระบบคอมพิวเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บริษัทสมาชิกของชมรมผู้ค้าตราสาร หนี้ (Bond Dealers Club) ในการซื้อขายตราสารหนี้ ตามระบบนี้สมาชิกที่ต้องการซื้อหรือขายตราสารหนี้ใดสามารถจะเสนอราคาแจ้ง เข้ามา (Advertise) ในระบบ ระบบซื้อขายนี้จะเลือกเอาราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายที่ดีที่สุดของแต่ละตรา สารหนี้แสดงผลออกมาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของบริษัทสมาชิกที่เชื่อมต่อกับระบบ บริษัทสมาชิกที่สนใจรายการเสนอซื้อ (หรือเสนอขาย) รายการใด สามารถติดต่อเพื่อต่อรอง (Negotiation) ขาย (หรือซื้อ) กับผู้แจ้งราคานั้นได้ โดยการส่งข้อมูลต่อรองและตกลงซื้อขายกันบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมกับระบบ

    ข้อมูลจาก
    www.tsi-thailand.org

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...