ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Bond Electronic Exchange

    ตลาดตราสารหนี้
  • จัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดบริการการซื้อขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยให้บริการผ่านระบบซื้อขายแบบเรียลไทม์ มีข้อมูลที่โปร่งใส ตลอดจนถึงกระบวนการส่งมอบและชำระราคาที่เชื่อถือได้

    ข้อมูลจาก
    www.tsi-thailand.org

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...