ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Board Lot

  หน่วยการซื้อขาย
 • ผู้ลงทุนที่จะซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานหลัก (Main Board) ต้องระบุจำนวนหลักทรัพย์ที่ต้องการจะซื้อหรือขายเป็นหน่วยการซื้อขาย (Board Lot) โดยทั่วไป
  ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ 1 หน่วยการซื้อขาย หรือ 1 Board Lot เท่ากับ 100 หุ้น เช่น ต้องการซื้อหุ้นบริษัท ก. จำนวน 10 หน่วยการซื้อขาย จะเท่ากับ 1,000 หุ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่หลักทรัพย์ใดมีราคาปิดตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปเป็นระยะเวลา 6 เดือนต่อเนื่องกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ 1 หน่วยการซื้อขายของหลักทรัพย์นั้นเท่ากับ 50 หุ้น

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...