ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • At The Close

  คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
 • คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ตามราคาปิดตลาด ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาปิดการซื้อขาย โดยต้องการซื้อหรือขาย ณ ราคาปิดเท่านั้น ซึ่งจะสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ตั้งแต่เวลา 16.30 น. จนถึงเวลาปิดตลาด

  ข้อควรระวัง คือ ราคาปิดเป็นราคาที่เกิดจากการคำนวณจากการเสนอซื้อขายที่มีการเข้าและถอนออกได้ตลอดเวลา ราคาปิดจึงอาจเปลี่ยนได้เสมอแม้ขณะก่อนช่วงเวลา
  ปิดการซื้อขายคราวแรกเพี้ยงเสี้ยววินาที 

  ระบบการซื้อขายจะจับคู่คำสั่ง ATC ก่อนคำสั่งประเภทระบุราคา (Limit Price) หากในกรณีที่คำสั่ง ATC สามารถจับคู่ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น คำสั่งที่เหลือก็จะสิ้นสภาพไป คำสั่ง ATC ใช้ได้สำหรับการซื้อขายบนกระดานหลักและกระดานต่างประเทศเท่านั้น

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...