สิทธิประโยชน์จากการทำงาน


สิทธิประกันสังคม


สิทธิประโยชน์จากการทำงาน (ธนาคารกสิกรไทย)

            ผู้ที่เริ่มงานประจำเป็นครั้งแรก อาจรู้สึกว่าการหักเงินเข้ากองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นเป็นเรื่องไม่จำเป็น เพราะมองว่าเป็นภาระมากกว่าสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ สาเหตุอาจเกิดจากการที่มีรายได้ยังไม่สูงมากนัก ทำให้มีเงินเหลือใช้จ่ายหลังจากหักค่าใช้จ่ายน้อยลง นอกจากนี้ ตนเองอาจไม่แน่ใจว่าจะได้ใช้สวัสดิการดังกล่าวเมื่อไร อย่างไรก็ตาม หากเราทราบหรือได้ศึกษาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน รายจ่ายดังกล่าวอาจมีค่ามากกว่าที่เราคิดก็ได้

            สิทธิประโยชน์จากการทำงานส่วนแรกที่ขอกล่าวถึงคือ ประกันสังคม ซึ่งเป็นสวัสดิการภาคบังคับสำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงจนหรือพนักงานทั่วไปจะมีสิทธิในสวัสดิการส่วนนี้เท่าเทียมกัน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ 7 กรณี ได้แก่ การเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน ในอนาคตเมื่อเราเกษียณอายุก็มีสิทธิรับบำเหน็จที่เป็นเงินก้อน หรือรับเป็นบำนาญหากมีจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 180 เดือนขึ้นไป และตลอดระยะเวลาที่เราต้องจ่ายเงินประกันสังคม เราสามารถนำเงินสมทบมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 9,000 บาทต่อปี

            สิทธิประโยชน์จากการทำงานที่ขอกล่าวถัดไปคือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นสวัสดิการภาคสมัครใจที่บริษัทให้เราสามารถเลือกออมได้ในอัตราร้อยละ 2-15 ของเงินเดือน เพื่อเป็นหลักประกันให้ตนเองเมื่อลาออกจากงานหรือเกษียณอายุ โดยเราสามารถนำเงินที่ออมสะสมต่อปีมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง และยังได้รับการสนับสนุนเงินออมจากบริษัทไม่น้อยกว่าที่เราออมอีกด้วย อย่างเช่น หากเราเลือกสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่อัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือน ซึ่งเป็นเงิน 1,400 บาทต่อเดือน บริษัทจะต้องควักกระเป๋าจ่ายสมทบให้อีกไม่น้อยกว่า 1,400 บาทต่อเดือนด้วยเช่นกัน ดังนั้น เราควรเลือกอัตราเงินสะสมสูงสุดที่สามารถเลือกได้

            รายจ่ายสุดท้ายสำหรับผู้ทำงานประจำก็คือ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีที่ว่านี้มีประโยชน์ช่วยแบ่งเบาภาระการเงินของผู้เสียภาษี เพราะการจ่ายภาษีด้วยเงินก้อนครั้งเดียว ผู้จ่ายอาจขาดสภาพคล่องในการจัดการรายรับรายจ่ายของตนเองได้ แต่การหักเงินค่าภาษีล่วงหน้าเป็นรายเดือนเพื่อนำส่งสรรพากรจะช่วยให้ผู้เสียภาษีวางแผนการใช้จ่ายเงินได้ง่ายขึ้น เสมือนการแบ่งจ่ายซื้อสินค้าเป็นรายเดือน แทนการซื้อด้วยเงินก้อน ในด้านผู้เสียภาษีเองก็อย่าลืมคำนวณว่าตนเองมีค่าใช้จ่าย หรือค่าลดหย่อนอะไรบ้างที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้ จะได้ชำระภาษีได้ถูกต้อง

            จะเห็นได้ว่า เงินประกันสังคมที่จ่ายไปในแต่ละเดือน ไม่ได้สูญเปล่า เพราะเราได้รับกลับมาในรูปของสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และเงินที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก็เป็นเงินสะสมให้เรายามเกษียณ สำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายทุก ๆ เดือน ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการรายรับรายจ่ายของตัวเราเอง นับว่าสิทธิประโยชน์จากการทำงานทั้ง 3 ด้าน ล้วนเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่ช่วยเสริมสร้างวินัยทางการเงินเพื่อเป็นหลักประกันให้กับตัวเราค่ะขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากคิดอย่างไรกับเรื่อง: สิทธิประโยชน์จากการทำงาน ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !

หุ้นไทยวันนี้

ราคาทองวันนี้

วันที่ 22 ส.ค 2560 , 13:36 น.
  • รับซื้อขายออก
  • ทองแท่ง20,150.0020,250.00
  • ทองรูปพรรณ19,783.8020,750.00
สิทธิประโยชน์จากการทำงาน โพสต์เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15:51:31 189 อ่าน แสดงความคิดเห็น
TOP