ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2556 กรมสรรพากรแจงรายละเอียด


ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2556 กรมสรรพากรแจงรายละเอียด

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

            อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2556 มีการปรับฐานภาษีใหม่ และมีผลบังคับใช้แล้ว กรมสรรพากรจึงมีรายละเอียดของการปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2556 เพื่อให้เข้าใจตรงกัน โดยแจงขั้นอัตราภาษี และวิธีการคำนวณภาษีด้วย ดังนี้

1. อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

            กำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงจาก 5 ขั้นอัตรา เป็น 7 ขั้นอัตรา ดังต่อไปนี้ 

ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2556 กรมสรรพากรแจงรายละเอียด

            สำหรับเงินได้สุทธิหลังจากการคำนวณ (เงินได้พึงประเมิน หักค่าใช้จ่าย และหักลดหย่อน) ส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาทแรก ยังคงได้รับยกเว้นภาษี


2. การคำนวณภาษี

 สำหรับปีภาษี 2556

            (1) การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมิน มีสิทธิคำนวณภาษีโดยใช้อัตราภาษีใหม่ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2556 สำหรับการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายของ เดือนธันวาคม 2556 ผู้จ่ายเงินได้มีสิทธิคำนวณภาษีตามอัตราภาษีใหม่ เช่น การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้นำเงินได้ที่จ่ายให้ผู้มีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงทั้งปี หักค่าใช้จ่ายในอัตราร้อยละ 40 ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน 60,000 บาท แล้วนำไปหักลดหย่อน ตามที่ผู้มีเงินได้แจ้งไว้ เหลือเงินได้สุทธิเท่าใด ให้คำนวณภาษีตามอัตราภาษีใหม่

            จากนั้นให้นำภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่หักไว้แล้ว ถึงเดือนพฤศจิกายน 2556  มาหักออก  ถ้ามีภาษีที่ต้องเสียเพิ่มเติมเท่าใด ก็ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งไว้เท่านั้น ถ้าไม่มีภาษีที่ต้องเสียเพิ่มเติม (เนื่องจากจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่หักไว้แล้ว ถึงเดือนพฤศจิกายน 2556  มีจำนวนมากกว่าภาษีที่คำนวณได้) ผู้จ่ายเงินได้ ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด

            (2) การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91) ซึ่งคำนวณภาษี โดยนำเงินได้พึงประเมิน หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนเหลือเท่าใดเป็นเงินได้สุทธิ ให้คำนวณภาษีตามอัตราภาษีใหม่

 สำหรับปีภาษี 2557 

            ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) และการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91) ให้คำนวณภาษีโดยใช้อัตราภาษีใหม่แล้วแต่กรณี     
  
            โดยหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ RD Call Center โทร. 1161 หรือ  www.rd.go.th


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กรมสรรพากร
คิดอย่างไรกับเรื่อง: ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2556 กรมสรรพากรแจงรายละเอียด ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !

หุ้นไทยวันนี้

ราคาทองวันนี้

วันที่ 16 ส.ค 2560 , 14:11 น.
  • รับซื้อขายออก
  • ทองแท่ง19,950.0020,050.00
  • ทองรูปพรรณ19,586.7220,550.00
ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2556 กรมสรรพากรแจงรายละเอียด โพสต์เมื่อ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 17:11:44 120 อ่าน แสดงความคิดเห็น
TOP