วางแผนการเงิน บินไปดูบอลอังกฤษ


  ค่าใช้จ่ายและการเตรียมตัวสำหรับผู้ที่ต้องการไปดูฟุตบอลที่อังกฤษ
ภาพจาก AFP


          บทความแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปชมฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษ ทั้งการเตรียมตัว ค่าใช้จ่าย ทั้งการขอวีซ่า สถานที่พัก อาหาร ตั๋วเครื่องบิน เพื่อให้คุณวางแผนการเงินไปดูบอลทีมที่ชอบ

          หากใครที่เป็นคอบอลอังกฤษแล้ว คงมีความใฝ่ฝันที่จะเดินทางไปเที่ยวชมฟุตบอลที่สนามสักครั้งในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้เดินทางไปชมนักเตะที่โปรดปราน พร้อมกับซึมซับบรรยากาศแห่งการเชียร์บอลอังกฤษ ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งลีกที่สนุกที่สุดในโลก คงเป็นเรื่องที่น่าสนุกไม่น้อย และถือเป็นการเติมเต็มความฝันของตัวเองให้เป็นจริงทีเดียว วันนี้ กระปุกดอทคอม จึงมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ต้องการเดินทางไปชมฟุตบอลที่สนาม หรือผู้ที่กำลังเตรียมตัวเก็บกระเป๋าเพื่อเดินทางไปชมทีมฟุตบอลในอังกฤษ มาฝากกัน โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งทีมงานได้ประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับไปดูบอลอังกฤษระยะเวลา 7 วันมาฝากกันด้วยค่ะ


การเตรียมตัวก่อนไปอังกฤษรมว.ต่างประเทศ เผย เตรียมยกเลิกวีซ่าไทย-จีน รอหารืออีกครั้ง


 หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท)

          สำหรับผู้ที่ยังไม่มีหนังสือเดินทาง สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอทำหนังสือเดินทางได้กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  หรือสำนักงานหนังสือเดินทางอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยการนำบัตรประชาชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล และหลักฐานที่สำคัญอื่น ๆ ไปยื่นได้ทันที มีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ท่านสามารถศึกษาเกี่ยวกับการทำหนังสือเดินทาง ได้จากที่นี่ ศึกษาเกี่ยวกับการทำหนังสือเดินทางคลิกเลยค่ะ

 วีซ่า (ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,900 บาท)

          ผู้ที่ต้องการเดินทางไปชมฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษ เวลส์ และสก็อตแลนด์ ต้องยื่นขอวีซ่ากับทาง วีเอฟเอสโกลบอล ประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนรับทำวีซ่าเพื่อเข้าสหราชอาณาจักร โดยจะต้องยื่นแบบฟอร์มขอวีซ่าเป็นแบบวีซ่าท่องเที่ยวเท่านั้น โดยมีเอกสารต่าง ๆ ดังนี้

          แบบฟอร์มการขอวีซ่าอังกฤษ


          ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร ต้องกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าที่ visa4uk.fco.gov.uk หลังจากที่กรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์แบบฟอร์มออกมา แล้วสามารถติดต่อเพื่อนัดหมายขอยื่นวีซ่าที่ วีเอสเอฟ หรือ ยื่นนัดหมายผ่านเว็บไซต์ของวีเอสเอฟ ที่นี่ เว็บไซต์ของวีเอสเอฟ

 ค่าใช้จ่ายและการเตรียมตัวสำหรับผู้ที่ต้องการไปดูฟุตบอลที่อังกฤษ


เอกสารส่วนตัว

          - หนังสือเดินทางอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

          - สำเนาเอกสารหนังสือเดินทางที่มีรูปถ่าย วันที่ออก/วันหมดอายุ

          - รูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว หรือ 35x45 มิลลิเมตร พื้นหลังสีขาว 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

          - ทะเบียนบ้านเล่มจริง บัตรประชาชนตัวจริง และเอกสารอื่น ๆ ฉบับจริง

          - สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบเปลี่ยนชื่อ/ใบเปลี่ยนนามสกุล

          - กรณีสมรส สามารถใช้บัญชีเงินฝากของสามีหรือภรรยามายื่นควบคู่กันได้ แต่ต้องมีทะเบียนสมรสมายืนยัน

          - กรณีสมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียน ต้องมีจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานะของทั้งสองคน พร้อมลงชื่อรับรอง แต่หากคู่สมรสไม่ได้เดินทางไปด้วย อาจต้องแนบบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านและหลักฐานการทำงานของคู่สมรสด้วย

          - สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประจำ (ไม่นับรวมเงินฝากกระแสรายวัน) ย้อนหลัง 6 เดือน ถ่ายสำเนาทุกหน้า หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือนให้นำเล่มเก่ามาด้วย/Bank Guarantee ตัวจริงจากทางธนาคาร

          - สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริง ฝากเงินมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี ปรับยอดสมุดจนถึงปัจจุบัน หรือ Bank Guarantee ตัวจริงจากทางธนาคาร

          - ใบจองตั๋วเครื่องบิน ที่ระบุวันเดินทางไปกลับชัดเจน

          - ใบจองตั๋วโรงแรม หรือหลักฐานที่พักในอังกฤษ ในกรณีที่ไปพักบ้านญาติ ต้องมีจดหมายเชิญ ระบุสถานที่พัก ชื่อ-นามสกุลของผู้เชิญ ระยะเวลาที่พำนัก พร้อมแสดงหนังสือเดินทางของผู้เชิญและหลักฐานที่อยู่อย่างชัดเจน

          - ประกันการเดินทางสำหรับการท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินขั้นต่ำ  1,500,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ

          - หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน

          - สำเนารับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

          - สำเนาใบทะเบียนการค้า/ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา

          - หนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือจากสมาคม ระบุเป็นภาษาอังกฤษ

          - หนังสือรับรองการทำงาน หรือจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้า ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมสำเนา

          - สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากประจำ (ไม่นับรวมเงินฝากกระแสรายวัน) ของผู้ปกครอง ย้อนหลัง 6 เดือน ถ่ายสำเนาทุกหน้า หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือนให้นำเล่มเก่ามาด้วย/Bank Guarantee ตัวจริงจากทางธนาคาร

          - สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริง ฝากเงินมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี ของผู้ปกครอง ปรับยอดสมุดจนถึงปัจจุบัน หรือ Bank Guarantee ตัวจริงจากทางธนาคาร

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นพนักงานบริษัท

          - หนังสือรับรองการทำงาน ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน ระบุเป็นภาษาอังกฤษ

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

          บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด

          183 อาคารรีเจ้นท์ เฮาส์ ชั้น 2 (ติดกับ AUA) ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

          โทรศัพท์ แผนกวีซ่า 0-2800-8050,  โทรสาร 0-2254-9579

          เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. ยื่นวีซ่า, เวลา 15.00-16.30 รับวีซ่า

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

          วีซ่าท่องเที่ยว เข้า-ออก 1 ครั้ง, 2 ครั้ง หรือหลายครั้งภายใน 6 เดือน ค่าธรรมเนียมประมาณ 3,900 บาท สั่งจ่ายเป็นดราฟท์หรือเช็คของธนาคารที่ British  Embassy Bangkok (อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถไปซื้อแคชเชียร์เช็คได้ที่ธนาคาร ชั้น 1 อาคาร Regent House)

 ค่าใช้จ่ายและการเตรียมตัวสำหรับผู้ที่ต้องการไปดูฟุตบอลที่อังกฤษ


ค่าเดินทาง (ค่าใช้จ่ายประมาณ 40,000 บาท)

          สำหรับการเดินทางไปยังประเทศอังกฤษนั้น เราสามารถเดินทางไปด้วยเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อลงสนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ ในกรุงลอนดอน และสามารถต่อรถไฟไปยังเมืองต่าง ๆ อาทิ แมนเชสเตอร์ นิวคาสเซิล ลิเวอร์พูล

          สำหรับเส้นทางบินตรง กรุงเทพฯ - ลอนดอน จะมีผู้ให้บริการอยู่ 3 สายการบิน ได้แก่ การบินไทย, Eva Air, British Airways ราคาเริ่มต้นสำหรับเที่ยวบินไป-กลับที่ประมาณ 37,000-40,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับหน้าเทศกาล โปรโมชั่น และความนิยมในสายการบินนั้น ๆ การเดินทางโดยเที่ยวบินตรงนี้ จะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 11 ชั่วโมง

          นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางบินอื่น ๆ ที่ราคาถูกลงมา แต่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องยังเมืองต่าง ๆ เช่น Etihad Airways, Qatar Airways, Air France, Emirates, Turkish Airlines เป็นต้น ราคาเริ่มต้นสำหรับเที่ยวบินไป-กลับ จะอยู่ที่ประมาณ 27,000-30,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับหน้าเทศกาล โปรโมชั่น และความนิยมในสายการบินนั้น ๆ  การเดินทางโดยเที่ยวบินต่อเครื่องนั้น ใช้เวลาประมาณ 15 ชั่วโมง


          อนึ่ง สำหรับผู้ที่ตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินแบบเปลี่ยนเครื่อง ควรจะศึกษาถึงข้อกำหนดในเรื่องการขอวีซ่าทรานซิทเช่นกัน เพราะหลายสายการบินที่เปลี่ยนเครื่องบินในแต่ละประเทศนั้น บางประเทศกำหนดให้ผู้ผ่านเข้า-ออกประเทศจำเป็นต้องถือวีซ่าทรานซิท ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังประเทศจุดหมายปลายทาง

          ท่านสามารถหาซื้อตั๋วเครื่องบินได้ จากเอเย่นต์ผู้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินในประเทศไทย ซึ่งเอเย่นต์แต่ละแห่งก็จะกำหนดราคาที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความนิยมในสายการบิน ชั้นที่นั่ง ความสะดวกสบาย หรือจุดจอดแวะพัก หรือท่านอาจติดต่อขอซื้อตั๋วเครื่องบินกับสายการบินนั้น ๆ โดยตรงก็ได้

 15 มรดกโลกใกล้เสื่อมโทรม ที่ควรไปเยือนสักครั้ง

ที่พัก (โดยเฉลี่ยค่าใช้จ่ายประมาณ 14,000 บาท)

          สำหรับที่พักในอังกฤษนั้น ก็มีให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่โรงแรมแบบโฮสเทล เกสต์เฮ้าส์ราคาถูก ไปจนถึงโรงแรมระดับ 5 ดาว ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง ความสะดวกสบาย ช่วงเวลาหน้าเทศกาล และปัจจัยอื่น ๆ ด้วย

          สำหรับห้องพักแบบหอพักรวม (Dormitory Hostel) สำหรับ 1 คน 1 เตียง ราคาจะอยู่ที่คืนละประมาณ 13 ปอนด์ (600 บาท) แต่หากต้องการห้องพักแบบเป็นส่วนตัวสำหรับเกสต์เฮ้าส์หรือโรงแรมขนาดเล็กทั่วไป ราคาจะอยู่ที่ประมาณคืนละ 35 ปอนด์ (1,800 บาท) แต่หากต้องการความสะดวกสบาย สำหรับโรงแรมระดับ 5 ดาว แล้ว ราคาจะอยู่ที่คืนละประมาณ 135 ปอนด์ (6,500 บาท) ต่อคืน

          ราคาของโรงแรมแต่ละแห่งจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับย่านที่ตั้ง ความหรูหรา และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อขอจองห้อพักได้ที่เว็บไซต์ทั่วไป เอเย่นต์ท่องเที่ยว หรือติดต่อขอจองห้องพักกับโรงแรมโดยตรง

อาหารการกิน (ค่าใช้จ่ายประมาณ 7,000 บาท)

           สำหรับอาหารตามร้านทั่วไปนั้น ค่าอาหารต่อ 1 มื้อจะอยู่ที่มื้อละ 4.50-30 ปอนด์ ขึ้นไป (200-1,500 บาท) ขึ้นอยู่กับความนิยมและสถานที่ตั้งของร้านอาหาร เช่น ฟิชแอนด์ชิป (ปลาทอด ทานกับมันฝรั่งทอด ถั่วต้ม และเครื่องเคียงอื่น ๆ) ราคาจะตกที่ประมาณ 5 ปอนด์ (251 บาท) หรือเบอร์เกอร์ ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 5 ปอนด์ ( 251 บาท) หรือหากจะเป็นร้านอาหารสำหรับนั่งรับประทานดินเนอร์ ราคาต่อจานก็จะอยู่ที่ 12-30 ปอนด์ (600- 1,500 บาท)ไม่รวมค่าเซอร์วิสชาร์จ ทิป และอื่น ๆ

          อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ต้องการความประหยัด สามารถหาซื้อแซนด์วิชทานได้ในราคา 1 ปอนด์ หรือประมาณ 50 บาท หรือตามร้านอาหารแฟรนไชส์ทั่วไป เช่น The Stockpot ที่เน้นอาหารหลากหลายรูปแบบ หลายราคา เริ่มต้นที่ 5 ปอนด์ ซึ่งราคานี้ เป็นราคาอาหารโดยเริ่มต้นทั่วไป อาจจะสูงกว่านี้หรือต่ำกว่านี้ก็เป็นได้

ค่าใช้จ่ายและการเตรียมตัวสำหรับผู้ที่ต้องการไปดูฟุตบอลที่อังกฤษ

ภาพจาก Shutterstock / Chris Jenner

การเดินทางในอังกฤษ

          การเดินทางในลอนดอนนั้น สามารถทำได้หลากหลายวิธี ทั้งการนั่งรถบัส นั่งเรือ รถราง เดิน แท็กซี่ แต่วิธีการที่ง่ายที่สุดนั้น คือการนั่งรถใต้ดิน (Tube) ซึ่งการเดินทางในลอนดอนก็จะแบ่งออกตามโซน และช่วงเวลาที่เดินทาง (การเดินทางในช่วงเวลา 06.30-09.30 น. และ 16.00-19.00 น. ถือเป็นชั่วโมงเร่งด่วน จะมีค่าใช้โดยสารในราคาที่สูงกว่าการเดินทางในช่วงเวลาอื่น) ซึ่งราคาเริ่มต้นจากการซื้อที่เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติจะอยู่ที่ประมาณ 4 ปอนด์ เฉพาะในโซนเดียวกัน แต่สำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบาย และการได้ส่วนลด สามารถหาซื้อบัตร Oyster Card ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับบัตรแรบบิทของเมืองไทย แต่สามารถใช้ขึ้นรถบัส รถราง รถไฟ เรือ อีกทั้งยังได้รับส่วนลดอื่น ๆ อาทิ การซื้อตั๋วจากเครื่องโดยการท่องเที่ยวเฉพาะโซน 1-2 ในช่วงเวลาเร่งด่วน จะมีค่าใช้จ่ายที่เที่ยวละ 4 ปอนด์ (200 บาท) แต่หากใช้บัตร Oyster Card จะมีค่าใช้จ่ายเพียง 2.4 ปอนด์ (120 บาท)

          นอกจากนี้ ยังมีบัตร Travel card ที่เป็นบัตรวัน ใช้ได้เฉพาะโซนหรือครอบคลุมทุกโซน ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปตามเวลาที่จะใช้ และระยะทาง (โซน) ที่จะเที่ยวด้วย

 ค่าใช้จ่ายและการเตรียมตัวสำหรับผู้ที่ต้องการไปดูฟุตบอลที่อังกฤษ

          ในส่วนของการเดินทางไปยังเมืองต่าง ๆ เช่น แมนเชสเตอร์ ลิเวอร์พูล นิวคาสเซิล หรือการเดินทางต่อไปยังเวลส์ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ สามารถโดยสารรถไฟ โดยจองรถไฟและดูข้อมูลได้ที่ nationalrail.co.uk ซึ่งหากจองตั๋วล่วงหน้า ก็มักจะถูกกว่าการจองตั๋ววันต่อวัน เช่น หากจองตั๋วเพื่อเดินทางวันนี้ จากลอนดอนไปแมนเชสเตอร์ ราคาตั๋วอาจจะพุ่งสูงถึง 154 ปอนด์ (7,800 บาท) สำหรับที่นั่งชั้นปกติ แต่หากจองล่วงหน้า 1 เดือน ราคาตั๋วอาจจะอยู่ที่ 34 ปอนด์ (1,700 บาท)

การซื้อตั๋วเพื่อชมฟุตบอล
(ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,500 บาท)

           - การซื้อตั๋วโดยตรงกับทางสโมสร

          ในปัจจุบัน การซื้อตั๋วเพื่อเข้าชมฟุตบอลในอังกฤษนั้น ผู้ที่จะเข้าชมต้องเป็นสมาชิกของสโมสรนั้น ๆ ก่อน เพื่อที่จะได้สิทธิ์ในการซื้อตั๋วจากสโมสรโดยตรง ซึ่งการสมัครสมาชิกเพื่อซื้อตั๋วนั้น ก็จะมีค่าสมัครที่แตกต่างกันไป อาทิ สโมสรอาร์เซน่อล จะเสียค่าสมัครสมาชิกเริ่มต้นที่ 33 ปอนด์ (1,800 บาท) สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ค่าสมัครสมาชิกจะอยู่ที่ 32 ปอนด์ (1,600 บาท) และผู้ที่เป็นสมาชิก ทางสโมสรเองจะมีการส่งบัตรสมาชิกแบบบัตรแข็งให้ถึงบ้าน หรือให้ไปรับบัตรสมาชิกพร้อมตั๋วแข่งขันที่สนามได้โดยตรงก่อนถึงแมตช์การแข่งขัน ตามจุดต่าง ๆ ที่ทางสโมสรได้กำหนดเอาไว้

 ค่าใช้จ่ายและการเตรียมตัวสำหรับผู้ที่ต้องการไปดูฟุตบอลที่อังกฤษ

ภาพจาก Shutterstock / mrmichaelangelo

          การสมัครสมาชิกโดยตรงกับสโมสรนั้น นอกเหนือจากการได้สิทธิ์ซื้อตั๋วในเกมต่าง ๆ แล้ว ทางสโมสรเองยังมีสิทธิพิเศษอื่น ๆ อาทิ การเข้าถึงคอนเทนต์ที่จัดไว้ให้กับสมาชิก การเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสโมสร การทัวร์สนามในราคาเพียงครึ่งเดียว หรือกระทั่งของสมนาคุณเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จัดส่งให้กับสมาชิกของสโมสรเอง

           ส่วนการขายตั๋วนั้น ทางเว็บไซต์จะเปิดวันให้จองตั๋วก่อนวันแข่งขันประมาณ 3-4 สัปดาห์ โดยมักจะเปิดขายและให้สิทธิ์กับสมาชิกระดับสูงที่ถือตั๋วปี ก่อนที่ตั๋วจะตกมาถึงสมาชิกระดับทั่วไป ซึ่งจะใช้ระบบมาก่อนมีสิทธิ์ก่อน นั่นหมายความว่า คนที่สามารถจองได้เป็นคนแรก ๆ ก็จะมีสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งที่ดีที่สุด โดยเฉพาะในเกมใหญ่ ๆ ที่ทีมใหญ่ต้องเจอกัน ตั๋วจะหมดเร็วกว่าปกติ และสมาชิก 1 คน สามารถซื้อตั๋วได้เพียง 1 ใบเท่านั้น

           อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ทางสโมสรขายตั๋วไม่หมด ตั๋วที่เหลือก็จะถูกนำมาขายให้แก่บุคคลทั่วไปผ่านหน้าสนาม โดยผู้ที่ซื้อก็ไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกของสโมสรก็ได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเกมในฟุตบอลถ้วย หรือเกมกลางสัปดาห์อื่น ๆ

           ส่วนราคาตั๋วนั้น ก็ขึ้นอยู่กับที่นั่งที่จะนั่งรับชมในแต่ละโซน อาทิ สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ราคาตั๋วต่ำสุดจะอยู่ที่ 31 ปอนด์ (1,500 บาท) จนไปถึง 53 ปอนด์ ( 2,700 บาท) สโมสรอาร์เซนอล ราคาตั๋วจะเริ่มที่ 25.50 ปอนด์ (1,300 บาท) ไปจนถึง 68.50 ปอนด์ (3,500 บาท) และหากผู้ที่เข้าชมเป็นสมาชิกรุ่นเยาว์ หรือผู้สูงอายุ คนพิการ ราคาตั๋วก็จะเป็นราคาที่ถูกลงมา

           นอกจากนี้ ราคาหน้าตั๋วยังแบ่งตามระดับของทีมที่มาเจอกันอีกด้วย โดยในเกมที่ทีมใหญ่ ๆ มาเจอกันเอง ราคาหน้าตั๋วก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น ที่นั่งชั้น 2 หลังโกลในแมตช์ของอาร์เซนอลพบกับทีมนอริช ซิตี้ ราคาตั๋วอาจจะอยู่ที่ 36.50 ปอนด์ (1,900 บาท) แต่ที่นั่งเดียวกันนั้น ในแมตช์ของทีมอาร์เซนอลพบเชลซี ราคาตั๋วอาจจะอยู่ที่ 87.50 ปอนด์ (4,500 บาท)

           นอกจากนี้ ยังมีตั๋วแบบ Hospitality ซึ่งจะเป็นตั๋วที่รวมอาหาร เครื่องดื่ม และห้องชุดวีไอพีสำหรับการเข้าชมฟุตบอลใน 1 แมตช์ด้วย โดยราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 100-200 ปอนด์ (5,100-10,000 บาท) ต่อ 1 แมตช์การแข่งขัน

           สำหรับเว็บไซต์ที่ใช้ซื้อตั๋วนั้น สมาชิกสามารถเข้าเว็บไซต์ของสโมสรได้โดยตรง และเมื่อคลิกไปที่แมตช์ที่ต้องการ หน้าเว็บไซต์ก็จะลิงก์ไปที่้เว็บไซต์ของสโมสรที่ทำหน้าที่ขายตั๋วดังกล่าว หรืออาจจะลิงก์ไปยังเว็บไซต์กลางที่เป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋ว อาทิ ticketmaster.co.uk จะเป็นตัวกลางขายตั๋วสำหรับสโมสร แอสตัน วิลล่า, ฟูแล่ม, ท็อตแนม ฮอตสเปอร์, และเว็บไซต์ viagogo.co.uk ก็จะเป็นตัวกลางขายตั๋วสำหรับสโมสร เช่น แอสตัน วิลล่า, เชลซี, ฟูแล่ม, แมนเชสเตอร์ ซิตี้, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, นิวคาสเซิล เป็นต้น ซึ่งผู้ซื้อต้องใช้เลขสมาชิกที่สมัครไว้กับทางสโมสรในการซื้อตั๋ว

           เมื่อจองตั๋วและจ่ายเงินแล้ว ผู้จองจะต้องพิมพ์อีเมล (Confirmation Email) ที่ทางสโมสรส่งให้ พร้อมด้วยบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่มีรูปภาพ เพื่อติดต่อขอรับตั๋วและบัตรสมาชิกตามจุดต่าง ๆ ที่ทางสโมสรได้นัดหมายไว้ แต่ในกรณีที่ไม่ใช่การซื้อครั้งแรก หลังจากที่จองตั๋วเสร็จแล้ว สมาชิกสามารถนำบัตรสมาชิกไปเข้าชมการแข่งขันได้ทันที

          ดังนั้น ในการเข้าชมฟุตบอล 1 แมตช์ จึงมีค่าตั๋วอยู่ที่ประมาณ 60 ปอนด์ โดยเป็นค่าสมาชิกประมาณ 30 ปอนด์ และค่าตั๋วอีกประมาณ 30 ปอนด์ สำหรับตั๋วราคาต่ำที่สุด

  ค่าใช้จ่ายและการเตรียมตัวสำหรับผู้ที่ต้องการไปดูฟุตบอลที่อังกฤษ

ภาพจาก Shutterstock / Bucchi Francesco


          - การซื้อตั๋วผ่านเอเย่นต์คนไทย

          การซื้อตั๋วผ่านเอเย่นต์คนไทยนั้น เหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการหาตั๋ว และไม่ต้องการสมัครสมาชิกใด ๆ แต่ค่าใช้จ่ายนั้นก็จะสูงเป็นเท่าตัว โดยส่วนมาก ตั๋วสำหรับชมฟุตบอล 1 แมตช์ จะอยู่ที่ 100 ปอนด์ หรือ 5,100 บาท และต้องมีการมัดจำค่าบัตรสมาชิก และคืนบัตรตามจุดต่าง ๆ

ข้อแนะนำ

          ในตอนนี้ หลายสโมสรได้มีการจัดทัวร์สนาม เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ถ่ายรูปในสนาม หรืออื่น ๆ อีกมากมาย และบางสนาม ก็มีการจัดไกด์ทัวร์ที่เป็นนักเตะระดับตำนานของทีมด้วย ซึ่งค่าทัวร์สนามต่าง ๆ จะแตกต่างกันไปตามแต่ละสโมสร โดยท่านสามารถดูรายละเอียดการทัวร์ได้ตามเว็บไซต์ของสโมสรที่ชื่นชอบ

สรุปค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ ในการเดินทางไปชมฟุตบอลที่อังกฤษ เป็นเวลา 7 วัน

          พาสปอร์ต 1,000 บาท

          วีซ่า 3,900 บาท

          ตั๋วเครื่องบิน 40,000 บาท

          ที่พัก 14,000 บาท

          ค่าอาหาร 7,000 บาท

          ค่าตั๋วชมฟุตบอล 3,500 บาท

          ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (เช่น ค่าเดินทาง) 5,000 บาท

          รวมทั้งสิ้น 74,400 บาท

          อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงค่าใช้จ่ายที่คิดคร่าว ๆ เท่านั้น อาจถูกหรือแพงกว่านี้ได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น

          พอทราบข้อมูลกันแล้ว ก็อย่าลืมเก็บเงิน แพ็กกระเป๋า ไปตามความฝันของตัวเองที่อังกฤษกันนะคะ เย้ !หุ้นไทยวันนี้

ราคาทองวันนี้

วันที่ 17 ต.ค. 2560 , 13:34 น.
  • รับซื้อขายออก
  • ทองแท่ง20,150.0020,250.00
  • ทองรูปพรรณ19,783.8020,750.00
วางแผนการเงิน บินไปดูบอลอังกฤษ โพสต์เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:15:48 9,845 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: วางแผนการเงิน บินไปดูบอลอังกฤษ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP