สินเชื่อธนาคารออมสิน สินเชื่อเพื่อการศึกษา

สินเชื่อธนาคารออมสิน สินเชื่อเพื่อการศึกษา

เกริ่นนำโดยกระปุกดอทคอม

          เรื่องเรียนเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้น ๆ แต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดทุนทรัพย์ ดังนั้น ธนาคารออมสิน จึงมีสินเชื่อเพื่อการศึกษา มาเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการ เงินทุนด้านการเรียน โดยสามารถเรียนก่อนผ่อนทีหลัง และดอกเบี้ยต่ำอีกด้วย โดยหากใครอยากทราบข้อมูลของ สินเชื่อเพื่อการศึกษา ธนาคารออมสิน ลองไปดูรายละเอียดได้ตามนี้เลยค่ะ

สินเชื่อเพื่อการศึกษา

          ปลอดชำระเงินต้นในระหว่างการศึกษา เรียนก่อนผ่อนทีหลัง ดอกเบี้ยต่ำ ลดต้นลดดอก ตั้งแต่ปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก

วัตถุประสงค์ของการกู้

          เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาของตนเอง หรือของบุตร ตั้งแต่หลักสูตรปริญญาตรีขึ้นไป ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือทบวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานดังกล่าวรับรอง

คุณสมบัติผู้กู้

          เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพ และมีรายได้แน่นอน

          มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ผ่อนชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

          เป็นผู้ฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคาร

เอกสารประกอบการกู้


          สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ

          บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

          สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

          สำเนาใบสำคัญการสมรส ใบหย่า ใบมรณบัตร ของคู่สมรสของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

          หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือนของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

          หลักฐานแสดงรายได้อื่น ๆ (ถ้ามี)

          ต้นฉบับหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา / สำเนาบัตรประจำตัว นักศึกษา หรือสือรับรองการผ่านคัดเลือกเป็นนักศึกษา

          รายละเอียดแสดงค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตรการศึกษาของสถาบันการศึกษา

          เอกสารการลงทะเบียน / ใบเสร็จรับเงินของสถาบันการศึกษา

          กรณีกู้เพื่อการศึกษาของบุตร ให้แสดงเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับบุตรด้วย

วงเงินกู้ และระยะเวลาการผ่อนชำระ

          กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติดังนี้

             มีอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

             ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

             มีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนสามารถติดต่อได้

             เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 5 หรือทหาร ตำรวจที่มียศตั้งแต่ร้อยเอกขึ้นไป จำนวน 1 คน

             เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์การของรัฐที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จำนวน 2 คน หรือเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน

             เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคง และมีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป จำนวน 2 คน หรือมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน

          หลักทรัพย์ค้ำประกันของตนเองหรือบุคคลอื่น

             สมุดเงินฝากออมสิน และหรือสลากออมสินพิเศษ

             ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน และมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิ์การถอนไว้ให้ธนาคาร

             ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็นและมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก

เอกสารประกอบการค้ำประกัน

          กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด เป็นหลักทรัพย์ ค้ำประกัน

          สำเนาโฉนดที่ดิน / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

          แผนผังแสดงที่ตั้งที่ดิน หรือห้องชุด

          แบบแปลนอาคาร / ภาพถ่ายอาคารทั้ง 4 ด้าน (ถ้ามี)

          หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากกรมที่ดิน (ถ้ามี)

          หลักฐานอื่นที่จำเป็น (ถ้ามี)

กรณีใช้หลักทรัพย์อื่นค้ำประกัน

          สำเนาสมุดเงินฝากออมสิน

          สำเนาสลากออมสินพิเศษ

วิธีการขอสินเชื่อ

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสิน โทร.1115 อ่านรายละเอียด สินเชื่อ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารต่าง ๆ 

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การเงิน ภาษี สินเชื่อ บทความการเงินน่ารู้มากมาย
ขอขอบคุณข้อมูลจาก

คิดอย่างไรกับเรื่อง: สินเชื่อธนาคารออมสิน สินเชื่อเพื่อการศึกษา ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !

หุ้นไทยวันนี้

ราคาทองวันนี้

วันที่ 22 ส.ค 2560 , 13:36 น.
  • รับซื้อขายออก
  • ทองแท่ง20,150.0020,250.00
  • ทองรูปพรรณ19,783.8020,750.00
สินเชื่อธนาคารออมสิน สินเชื่อเพื่อการศึกษา โพสต์เมื่อ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 16:29:16 1,173 อ่าน แสดงความคิดเห็น
TOP