x close

คำถามฮอต หุ้น OR จะได้เมื่อไร - จองแล้วได้ไม่ครบ ทำยังไง..ที่นี่มีคำตอบ !


          เปิด 7 คำตอบ กับคำถามสำคัญ เกี่ยวกับการซื้อหุ้น OR จาก ปตท. เผยถ้าซื้อแล้วจะได้หุ้นเมื่อไร หรือซื้อไปแล้วแต่ได้ไม่ครบ ต้องทำอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ...

หุ้น OR
ภาพจาก NavyBank / Shutterstock.com

          เรียกได้ว่าได้รับกระแสตอบรับดีมาก สำหรับ หุ้น OR ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ที่เปิดให้ประชาชนคนทั่วไปซื้อหุ้น IPO ได้เป็นครั้งแรก ตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งก็มีผู้สนใจร่วมลงทุนจำนวนมาก ตามที่มีรายงานไปแล้วนั้น

          อ่านข่าว : หุ้น OR ฟีเว่อร์ รายย่อยแห่จองสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จบเคาะราคา 18 บาท

หุ้น OR

          เกี่ยวกับเรื่องนี้  SETTRADE.COM ได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ หลังตั้งแต่เมื่อเวลา 00.01 น. วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2564) ทาง ปตท. ได้มีการเปิดให้ตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้น OR แล้ว

1. ตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้น OR ได้ที่ไหน และเมื่อไร ?

          การตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้น OR แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

          - นักลงทุนรายย่อย สามารถตรวจสอบผลได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป ได้ที่ www.settrade.com/OR

          - ผู้ถือหุ้น PTT ที่ได้รับสิทธิและทำการจองซื้อ สามารถตรวจสอบผลได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย โดยเลือกหมวดตรวจสอบผลการจัดสรร ซึ่งเลือกได้จากสิทธิการจองซื้อในรูปแบบผู้ถือหุ้น ปตท. ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น และนักลงทุนทั่วไป

2. หากไม่ได้รับหุ้น หรือได้รับไม่ครบจำนวนที่จอง จะได้รับเงินคืนอย่างไร ?

          หากเกิดกรณีไม่ได้รับหุ้น หรือได้รับหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 หรือได้รับคืนผ่านเช็ค ที่จะดำเนินการส่งให้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากธนาคารที่ได้จองซื้อหุ้นไป)

3. เมื่อได้หุ้นจอง OR แล้ว จะได้รับหุ้นเมื่อไร ?

          - เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker)
          โดยจะได้รับหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ภายใน 1 วันทำการก่อนวันเริ่มซื้อขาย

          - เข้าบัญชี 600 (Issue Account) ฝากหุ้นไว้กับ TSD
          จะได้รับเอกสารการฝากหุ้นเข้าบัญชี และจะส่งไปรษณีย์ ภาย 3 วันทำการจากวันเริ่มซื้อขาย

          - ใบหุ้น จะได้รับใบหุ้นทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการจากวันจองซื้อวันสุดท้าย

4. ขายหุ้นจอง OR ในตลาดหลักทรัพย์ได้เมื่อไร และต้องทำอย่างไร ?

          ในกรณีนี้สามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ

          - เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker)
          จะสามารถซื้อขายได้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำการซื้อขาย โดยสามารถติดตามได้ที่ คลิกที่นี่

          - เข้าบัญชี 600 (Issue Account) / ใบหุ้น
          สามารถทำการโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเปิดบัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ที่ คลิกที่นี่

5. หากข้อมูลในการจองซื้อไม่ถูกต้อง จะทำอย่างไร ?

          หากพบว่ามีข้อมูลในการจองซื้อหุ้นไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อบัญชีไม่ถูกต้อง, เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง หรือชื่อผู้จองซื้อไม่ตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ได้ที่นี่ คลิก

6. เมื่อได้หุ้นจอง OR แล้ว ข้อมูลผู้ถือหุ้นไม่ถูกต้อง ทำอย่างไร ?

          - หากได้รับหุ้นเข้าทางบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ให้ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์เพื่อแจ้งขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้นให้ถูกต้อง คลิก

          - แต่หากได้รับหุ้นเข้าบัญชี 600 (Issue Account) หรือใบหุ้น สามารถส่งแบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ได้ คลิก

          ดาวน์โหลด แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล คลิก

7. หากต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการถือหุ้น OR ต้องทำอย่างไร ?

          - หากเดิมหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) สามารถเปลี่ยนเป็นเข้าบัญชี 600 (Issue Account) ให้ติดต่อที่บริษัทหลักทรัพย์ โดยการส่งแบบฟอร์มคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ หรือสามารถเปลี่ยนเป็นใบหุ้น ให้ติดต่อที่บริษัทหลักทรัพย์ โดยการส่งแบบฟอร์มคำขอถอนหลักทรัพย์จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

          ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ คลิก
          ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ คลิก

          - หากหุ้นเข้าบัญชี 600 (Issue Account) สามารถเปลี่ยนเป็นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ให้ติดต่อไปที่บริษัทหลักทรัพย์ และส่งแบบฟอร์มคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ หรือหากต้องการเปลี่ยนเป็นใบหุ้น ให้ติดต่อที่ TSD (บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) โดยการส่งแบบฟอร์มคำขอถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์

          ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ คลิก
          ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ คลิก

          - หากได้ใบหุ้น แล้วต้องการเปลี่ยนเป็นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ให้ติดต่อที่บริษัทหลักทรัพย์ เอกสารที่ต้องใช้คือใบหุ้น และหากต้องการเปลี่ยนเข้าบัญชี 600 (Issue Account) ให้ติดต่อที่ TSD (บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)  โดยเอกสารที่ต้องใช้คือใบหุ้น และแบบฟอร์มคำขอฝากหลักทรัพย์

          ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอฝากหลักทรัพย์ คลิก

ขอบคุณข้อมูลจาก SETTRADE.COM
 


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คำถามฮอต หุ้น OR จะได้เมื่อไร - จองแล้วได้ไม่ครบ ทำยังไง..ที่นี่มีคำตอบ ! อัปเดตล่าสุด 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:44:57 25,950 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP