x close

ธอส. เตรียมพร้อมให้บริการด้วย 11 มาตรการ หลังรัฐประกาศคลายล็อกระยะ 2

          ธอส. เตรียมพร้อมให้บริการลูกค้าหลังรัฐประกาศคลายล็อกระยะ 2 ด้วย 11 มาตรการควบคุมด้านสถานที่และบุคลากรทุกสาขาทั่วประเทศ

ธอส. เตรียมพร้อมให้บริการด้วย 11 มาตรการ หลังรัฐประกาศคลายล็อกระยะ 2

          ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับมาตรการผ่อนปรนการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระยะที่ 2 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในระดับเข้มข้นขั้นสูงสุดให้กับลูกค้าประชาชนที่ต้องการเข้ามาติดต่อทำธุรกรรมต่าง ๆ ในที่ทำการสาขาของ ธอส. ทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2563 ต้องผ่านการตรวจประเมินความพร้อมในการให้บริการตามหลักของมาตรการ Social Distancing และหลักการทั่วไปของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนรวม 11 ข้อ ทั้งทางด้านสถานที่ และด้านบุลคลากร  

ธอส. เตรียมพร้อมให้บริการด้วย 11 มาตรการ หลังรัฐประกาศคลายล็อกระยะ 2

          นายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศมาตรการผ่อนปรนการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระยะที่ 2 นั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในระดับเข้มข้นขั้นสูงสุดให้กับลูกค้าประชาชนที่ต้องการเข้ามาติดต่อทำธุรกรรมต่าง ๆ ในที่ทำการสาขาของ ธอส. ทุกแห่งทั่วประเทศ ธอส. จึงยังคงให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐ ภายใต้มาตรการดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้สาขาทุกแห่งที่เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 จะต้องผ่านการตรวจประเมินความพร้อมในการให้บริการตามหลักของมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และหลักการทั่วไปของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย

          ด้านสถานที่

          1. จัดให้มีป้ายหรือประกาศแจ้งให้ลูกค้าที่เข้าใช้บริการในสาขาต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง
          2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำทางเข้า-ออกสาขา เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าที่เข้าใช้บริการ โดยจะของดให้บริการแก่ลูกค้ามีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส
          3. จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในจุดที่เหมาะสม เช่น ทางเข้า-ออก หรือเคาน์เตอร์บริการ
          4. กำหนดจำนวนลูกค้าที่สามารถเข้าใช้บริการภายในสาขาเพื่อลดความแออัด            
          5. จัดเตรียมพื้นที่พักคอยลูกค้าระหว่างรอรับบริหารภายในสาขา โดยต้องรักษาระยะห่างตามหลัก Social Distancing
          6. จัดให้มีจุดเข้าคิวใช้บริการเครื่อง ATM/ เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ(CDM) / เครื่องชำระเงินกู้ไร้เงินสด (LRM) และเครื่อง Self service ต่าง ๆ ตามหลัก Social Distancing
          7. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดทุก 2 ชั่วโมง ในบริเวณหรือส่วนที่มีลูกค้ามาติดต่อใช้บริการบ่อยครั้ง อาทิ เคาน์เตอร์บริการ เครื่อง ATM/ CDM / LRM และเครื่อง Self service ต่าง ๆ เครื่องกดบัตรคิว และพื้นที่อื่น ๆ ที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น ประตูสาขา เก้าอี้นั่งคอย เป็นต้น

          ด้านบุคลากรของธนาคาร

          1. ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่สาขาทุกวัน 100% ของจำนวนผู้ปฏิบัติหน้าที่รวมถึงผู้ติดต่อประสานงานกับสาขา อาทิ พนักงานรับ-ส่งเอกสาร หากพบว่ามีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่
          2. ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยในการให้บริการลูกค้าทุกครั้ง
          3. กำหนดระยะห่างระหว่างพนักงานกับลูกค้าที่ใช้บริการโดยมีการติดตั้งฉากอะคริลิคใสกั้น (Table Shield) และกำหนดระยะห่างระหว่างพนักงานที่ปฏิบัติงานร่วมกันภายในสาขาอย่างเหมาะสม หรือให้มีการใส่ Face shield เพิ่มเติมจากหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
          4. ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินสดใส่ถุงมือเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และกรณีที่ต้องสัมผัสกับเงินสดให้ใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือทุกครั้ง

          ทั้งนี้ ที่ทำการสาขาของ ธอส. ที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า จะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 11.00-17.00 น. ส่วนสาขาที่อยู่นอกห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น.

          หรือสามารถเลือกทำธุรกรรมกับ ธอส. ที่ใดก็ได้ในทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาด้วย Mobile Application : GHB ALL สะดวก ปลอดภัย ไร้กังวล

          สอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ www.ghbank.co.th
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ธอส. เตรียมพร้อมให้บริการด้วย 11 มาตรการ หลังรัฐประกาศคลายล็อกระยะ 2 อัปเดตล่าสุด 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 19:37:24 1,995 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP