x close

บัตรคนจน เดือนพฤษภาคม 2563 เช็กเลย มีเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหนบ้าง

          บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2563 จะได้รับเงินช่วยเหลืออะไรบ้าง มาเปิดปฏิทินวันโอนเงินเข้าบัญชีกัน
          เข้าสู่เดือนพฤษภาคม 2563 ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังคงได้รับเงินช่วยเหลือจากบัตรคนจนเหมือนเดิม โดยวันนี้เรารวบรวมข้อมูลปฏิทินวันโอนเงินเข้าบัตรคนจนมาบอกแล้ว แต่ต้องย้ำว่า วันที่ระบุข้างล่างนี้เป็นวันเริ่มโอนเงินเข้าบัญชี ซึ่งคลังจะทยอยจ่ายให้เรื่อย ๆ จนครบทุกคน ดังนั้น ผู้ถือบัตรคนจนอาจจะได้รับเงินหลังจากวันที่ดังกล่าว
บัตรคนจน พ.ค.

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

ค่ารถโดยสารสาธารณะ

     ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) แบ่งเป็น
  • ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket)
  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
เงินผู้สูงอายุ

เงินผู้สูงอายุ 50-100 บาท

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2563 โดยคาดว่าจะมีการเริ่มจ่ายให้ในทุกวันที่ 15 ของเดือน ตามกำหนดเดิม ซึ่งจะได้รับอัตรา ดังนี้ 

  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0-30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 100 บาท
  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 30,001-100,000 บาท ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 50 บาท

เงินคืนภาษี VAT 5%

          สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 30 กันยายน 2563 รัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ 

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : เป็นผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้บัตรจ่ายเงินซื้อของในเดือนเมษายน 2563 จึงจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตร ตามยอดใช้จ่าย เช่น

  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 5 บาท
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 200 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 10 บาท
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน  25 บาท
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 50 บาท

          ทั้งนี้ ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 500 บาท/เดือน

วิธีเติมเงินเข้าบัตรคนจน
          สามารถเติมเงินเข้าบัตรคนจนได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยต้องใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย ทำตามขั้นตอนนี้
          1. สอดบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย แล้วกดรหัสผ่านของบัตร
          2. เลือกโอน/กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์
          3. เลือกบัญชีออมทรัพย์
          4. เลือกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ / เติมเงินพร้อมเพย์
          5. เลือกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
          6. ใส่หมายเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 16 หลัก ที่ต้องการเติมเงิน
          7. ตรวจสอบหมายเลขบัตรแล้วกดปุ่มถูกต้อง
          8. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมเข้าบัตร แล้วกดปุ่มถูกต้อง (สามารถเติมเงินได้ 100-30,000 บาท)
          9. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด แล้วกดปุ่มถูกต้อง เพื่อยืนยันการทำรายการ 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
น้ำประปา

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

         ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน

          เป็นการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับค่าน้ำประปา โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน 

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย หากยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่
          ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการทราบสิทธิสวัสดิการสังคมของตนเองว่าได้รับความช่วยเหลืออะไรอยู่บ้าง สามารถตรวจสอบได้ที่ govwelfare โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกดปุ่มตรวจสอบ 
          หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
บัตรคนจน เดือนพฤษภาคม 2563 เช็กเลย มีเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหนบ้าง โพสต์เมื่อ 30 เมษายน 2563 เวลา 11:25:40 467,943 อ่าน
TOP