x close

ธอส. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ณ ชุมชนวังก์พง จ.ประจวบคีรีขันธ์

           "โครงการ 1 อาชีพ 1 ชุมชนเพื่อความยั่งยืน" เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ซึ่งธนาคารให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดำเนินงานตามภารกิจหลักในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ชุมชนวังก์พง ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 
ธอส.

          โดยคุณนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการธนาคาร นำคณะกรรมการธนาคาร พร้อมด้วยคุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในโครงการ "1 อาชีพ 1 ชุมชนเพื่อความยั่งยืน" ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ด้วยการปลูกสับปะรด กล้วย ของชุมชนวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งธนาคารได้ให้การสนับสนุนเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2561 ที่ผ่านมา 
ธอส.

ธอส.

          นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารธนาคารฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้การปลูกสับปะรด และชมการสาธิตการปลูกสับปะรดสายพันธุ์ต่าง ๆ พร้อมรับฟังบรรยายจากผู้นำชุมชนวังก์พง
ธอส.

ธอส.

ธอส.

ธอส.

ธอส.

          สำหรับชุมชนวังก์พง นับเป็นอีก 1 ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการสร้างแปลงสาธิตการเรียนรู้การปลูกสับปะรดจากธนาคารเพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบตัวอย่าง และขยายผลองค์ความรู้ ส่งผลให้เกษตรกรลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้อันนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
ธอส.

ธอส.

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ธอส. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ณ ชุมชนวังก์พง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โพสต์เมื่อ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 10:43:48 1,769 อ่าน
TOP