x close

เปิด 3 มาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี พักชำระหนี้เกษตรกร-ช่วยเงินดาวน์บ้าน 50,000

 
 
              คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ 3 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วงปลายปี 2562 เน้นช่วยเหลือประชาชน เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการ SMEs และภาคอสังหาริมทรัพย์


             วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สำนักข่าว INN รายงานว่า นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อให้เศรษฐกิจในปี 2562 มีการเจริญเติบโตและขยายผลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการ SMEs และภาคอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย

เศรษฐกิจ


             1. โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่

             - โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ A B และ C จำนวน 71,742 แห่ง แห่งละไม่เกิน 200,000 บาท ผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ภายใต้วงเงินรวม 14,348.4 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กในชุมชน สนับสนุนผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่

             - โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท

             - โครงการพักชำระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ โดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพักชำระหนี้ หรือลดภาระหนี้เงินกู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้กับสมาชิกที่มีความเดือดร้อน ตามแนวทางที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกำหนด เพื่อให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ผ่อนคลายภาระการชำระหนี้ ที่มีกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสามารถนำเงินส่วนดังกล่าวมาประกอบอาชีพสร้างรายได้ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและหนี้นอกระบบเศรษฐกิจ
             2. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผ่านโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/2563 อัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร โดยการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น

เศรษฐกิจ
             3. มาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการ บ้านดีมีดาวน์ เพื่อเป็นการลดภาระ และสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยภาครัฐ สนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์จำนวน 50,000 บาท ต่อราย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมมาตรการ ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200,000 บาท ต่อปี ผู้ที่อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร จำนวน 100,000 ราย และผ่านเกณฑ์ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563

             ทั้งนี้ ทางกระทรวงการคลังคาดว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างแรงส่งให้เศรษฐกิจในปี 2563 ขยายตัวอย่างมีศักยภาพข้อมูลจาก สำนักข่าว INN

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิด 3 มาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี พักชำระหนี้เกษตรกร-ช่วยเงินดาวน์บ้าน 50,000 อัปเดตล่าสุด 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:33:55 15,324 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP