x close

สถิติคนว่างงานเดือนกันยายน 2562 ทั่วประเทศเกือบ 4 แสนคน - ป.ตรี นำโด่ง


          สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัวเลขคนว่างงาน เดือนกันยายน 2562 ทั่วประเทศเกือบ 400,000 คน เผยระดับปริญญาตรีคนตกงานเยอะสุด พุ่งเกือบแตะ 2 แสน


          วันที่ 10 ตุลาคม 2562 TNN รายงานว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนกันยายน 2562 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.64 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 37.72 ล้านคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงาน หรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงานมีจำนวน 18.92 ล้านคน โดยผู้ที่พร้อมทำงาน ประกอบด้วย

          - ผู้ที่มีงานทำ 37.21 ล้านคน

          - ผู้ว่างงาน 3.85 แสนคน

          - ผู้ที่รอฤดูกาล 1.2 แสนคน
 
         เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มวัยเยาวชนหรือผู้มีอายุ 15-24 ปี มีอัตราการว่างงานร้อยละ 6.5 ซึ่งปกติในกลุ่มนี้ อัตราการว่างงานจะสูง ส่วนกลุ่มวัยผู้ใหญ่ อายุ 25 ปีขึ้นไป มีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 กลุ่มเยาวชนมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 5.1 เป็นร้อยละ 6.5

หากจำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ พบว่า

          - ระดับอุดมศึกษา ว่างงานสูงถึง 1.73 แสนคน

          - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ว่างงาน 8.4 หมื่นคน

          - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ว่างงาน 7.7 หมื่นคน

          - ระดับประถมศึกษา ว่างงาน 4.2 หมื่นคน

          - ไม่มีการศึกษาหรือต่ำกว่าประถมศึกษา ว่างงาน 9.0 พันคน 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สถิติคนว่างงานเดือนกันยายน 2562 ทั่วประเทศเกือบ 4 แสนคน - ป.ตรี นำโด่ง อัปเดตล่าสุด 11 ตุลาคม 2562 เวลา 11:36:45 26,576 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP