x close

เผยตัวเลข คนไทยว่างงานพุ่ง 4.36 แสนคน ตกงานเพิ่มจากปีก่อน 5.4 หมื่นคน

             สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยเดือนกรกฎาคม 2562 มีผู้ว่างงานกว่า 4.36 แสนคน เพิ่มจากปีก่อน 5.4 หมื่นคน พบจำนวนผู้มีงานทำลดลง 1 ล้านคน

            วันที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พบว่า มีผู้ว่างงานในเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 4.36 แสนคน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 5.4 หมื่นคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.1 จากจำนวนผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน เดือนกรกฎาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 38.09 ล้านคน มีงานทำ 37.62 ล้านคน ว่างงาน 4.36 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 3 หมื่นคน

            ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำลดลง 1 ล้านคน (จาก 38.62 ล้านคน เป็น 37.62 ล้านคน) มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 5.4 หมื่นคน (จาก 3.82 แสนคน เป็น 4.36 แสนคน) เมื่อพิจารณาจากช่วงอายุ พบว่า ผู้ว่างงานวัยเยาวชน 15-24 ปี มีจำนวน 2.47 แสนคน ส่วนวัยผู้ใหญ่ อายุ 25 ปีขึ้นไป 1.89 แสนคน เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานตามเพศ พบว่า เพศชายมีอัตราว่างงานสูงกว่าเพศหญิง

สถิติว่างงานล่าสุด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เผยตัวเลข คนไทยว่างงานพุ่ง 4.36 แสนคน ตกงานเพิ่มจากปีก่อน 5.4 หมื่นคน อัปเดตล่าสุด 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10:48:30 20,754 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP