x close

สั่งปิด "เจ้าพระยาประกันภัย" ! หลังขาดทุนสะสม มีหนี้สินกว่า 260 ล้านบาท

          คลังสั่งถอนใบอนุญาต เจ้าพระยาประกันภัย ให้มีผลแล้วตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561 หลังพบหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน ฐานะการเงินไม่มั่นคง พร้อมเยียวยาผู้เอาประกันโอนไป 26 บริษัท ส่วนเจ้าหนี้ให้ติดต่อภายใน 60 วัน
ปิดเจ้าพระยาประกันภัย

          วันที่ 8 กันยายน 2561 กระทรวงการคลังได้มีคำสั่งถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561 เป็นต้นไป เนื่องจากบริษัทมีฐานะการเงินไม่มั่นคง โดยมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สินกว่า 260 ล้านบาท และอาจเข้าข่ายปิดบังซ่อนเร้นฐานะการเงิน ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือผู้เอาประกันภัย

          สำหรับบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2540 แต่มีปัญหาขาดทุนสะสม เพราะปรับตัวแข่งขันกับธุรกิจประกันขนาดใหญ่ไม่ได้ จนเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2561 คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีคำสั่งให้บริษัทหยุดรับประกันภัยวินาศภัยชั่วคราว จากนั้นกรรมการบริษัทจึงแก้ปัญหาด้วยการออกหนังสือชี้แจงผู้เอาประกันภัย โดยจะเพิ่มทุน 100 ล้านบาท แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้สินเกินกว่าทรัพย์สินได้

          ทั้งนี้ แนวทางการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยและประชาชน ทางสำนักงาน คปภ. ได้รับความร่วมมือจากบริษัทประกันวินาศภัย 26 แห่ง ที่ยินดีรับโอนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ยังมีผลผูกพันของผู้เอาประกันภัยที่ได้ทำไว้กับบริษัทเจ้าพระยาประกันภัย โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

          - กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ) ผู้เอาประกันภัยสามารถขอทำประกันภัยความคุ้มครองตามระยะเวลาของกรมธรรม์เดิม โดยบริษัทจะขยายระยะเวลาความคุ้มครองเพิ่มเติมให้เท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ ไม่คิดค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่ม หรือผู้เอาประกันภัยสามารถขอทำประกันภัยสำหรับความคุ้มครอง 1 ปี โดยบริษัทประกันภัยจะให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยเท่ากับจำนวนเบี้ยประกันภัยตามส่วนเฉลี่ยของระยะเวลาประกันภัยที่เหลืออยู่ตามกรมธรรม์เดิม ซึ่งส่วนลดที่ให้จะไม่น้อยกว่า 25% ของเบี้ยประกันภัยเต็มปีของกรมธรรม์เดิม

          - กรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่น ๆ (ภาคสมัครใจ) ผู้เอาประกันภัยสามารถขอทำประกันภัยสำหรับความคุ้มครองตามระยะเวลาของกรมธรรม์เดิม โดยบริษัทจะขยายระยะเวลาความคุ้มครองเพิ่มเติมให้เท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ โดยไม่คิดค่าเบี้ยเพิ่ม

          โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องโอนสิทธิที่จะได้รับเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่เหลือจากกองทุนประกันวินาศภัย ในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัทเจ้าพระยาประกันภัย ให้แก่บริษัทที่รับโอนกรมธรรม์ประกันภัยนั้นด้วย และกรณีที่กรมธรรม์มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้เป็นตามหลักเกณฑ์ของกองทุนประกันวินาศภัย ส่วนผู้เป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของบริษัทและเจ้าหนี้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ตามสัญญา ให้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อกองทุนประกันวินาศภัย ในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัทเจ้าพระยาประกันภัย ภายใน 60 วันนับแต่วันที่กองทุนประกันวินาศภัยกำหนดในประกาศ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สั่งปิด "เจ้าพระยาประกันภัย" ! หลังขาดทุนสะสม มีหนี้สินกว่า 260 ล้านบาท อัปเดตล่าสุด 10 กันยายน 2561 เวลา 11:05:24 16,074 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP