เริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านบัญชีธนาคาร ดีเดย์กรกฎาคมนี้

           กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพฯ 7.39 แสนราย ผ่านบัญชีธนาคารโดยตรงแล้ว เริ่มกรกฎาคม 2561 เป็นเดือนแรก

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

           วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ในเดือนกรกฎาคมนี้ กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยตรง ตามข้อมูลที่มีการตรวจสอบสมบูรณ์แล้ว

           โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพฯ มีจำนวน 739,000 ราย แต่จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า มีบางส่วนที่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ จึงไม่สามารถจ่ายเงินได้ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เช่น มีปัญหารายชื่อไม่ปรากฏในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร, รายชื่อมีอายุไม่ถึง 60 ปี, หนึ่งรายชื่อขอรับเงินมากกว่าหนึ่งสำนักงานเขต และเลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง เป็นต้น

           ดังนั้น สำหรับผู้ที่เคยได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนมิถุนายน 2561 ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินของเดือนกรกฎาคม 2561 ขอให้ติดต่อสำนักงานเขตที่ตนมีทะเบียนบ้าน เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์และกรมบัญชีกลางจะได้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้โดยเร็ว


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านบัญชีธนาคาร ดีเดย์กรกฎาคมนี้ โพสต์เมื่อ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:13:49 30,284 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP