รัฐเสนอขยายสิทธิลาคลอดเป็น 6 เดือน คุณแม่ทั่วไทยได้เฮ !

ลาคลอด

          คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เตรียมขยายสิทธิลาคลอด เป็น 180 วัน พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อดี-เสีย โดยเฉพาะกับภาคเอกชน

          วันที่ 15 กันยายน 2560  พล.ร.อ. ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ครั้งที่ 5/2560 ว่า ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในประเด็น พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ที่บังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา

          พ.ร.บ. ดังกล่าว เป็นกฎหมายส่งเสริมการให้นมแม่ในสังคมไทย ที่ตามกฎหมายเดิมกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สามารถอนุญาตให้แม่ลาคลอดได้เพียง 90 วัน แต่ในกฎหมายฉบับใหม่นั้นส่งเสริมให้แม่ให้นมบุตรได้ 6 เดือน ดังนั้นจำนวนวันที่ขาดอยู่นี้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกรมอนามัยต้องพิจารณา เพื่อออกกฎกระทรวงหรือทำอย่างไรต่อไป เพื่อให้ภาครัฐและภาคเอกชนขยายสิทธิการลาคลอดให้แม่จำนวน 180 วัน

          ทั้งนี้จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทั้งข้อดี ข้อเสียและผลกระทบอีกครั้ง โดยเฉพาะผลกระทบในภาคเอกชน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รัฐเสนอขยายสิทธิลาคลอดเป็น 6 เดือน คุณแม่ทั่วไทยได้เฮ ! โพสต์เมื่อ 15 กันยายน 2560 เวลา 16:37:30 8,739 อ่าน
TOP