ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานพนักงานรัฐวิสาหกิจ

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

               ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานพนักงานรัฐวิสาหกิจก่อนส่งให้ สคก. พิจารณาต่อไป

                 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 พล.ต. สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ(ฉบับที่ ..) พ.ศ..... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ มาตรา 9(5) ได้กำหนดลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับการต้องโทษจำคุกพนักงานรัฐวิสาหกิจไว้เข้มงวดกว่าข้าราชการพลเรือน

                 โดยกำหนดว่าการได้รับโทษจำคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ ให้ถือเป็นลักษณะต้องห้ามของพนักงานรัฐวิสาหกิจด้วย ทำให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีพนักงานรัฐวิสาหกิจที่กระทำความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง เช่น การขับรถขณะเมาสุรา หรือกระทำความผิดครั้งแรกและศาลได้ตัดสินให้รอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ ต้องพ้นจากการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในขณะที่รอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษไม่ถือเป็นลักษณะต้องห้ามของข้าราชการพลเรือน ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคกันในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบกับคณะกรรมการ   สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ร้องขอให้มีการทบทวนการกำหนดลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับการต้องโทษจำคุกของเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ โดยควรให้โอกาสผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกในการกลับตนเป็นคนดีและสามารถ  เข้าทำงานในหน่วยงานของภาครัฐได้ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน

                 ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวจะถูกให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

                สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติมีดังนี้

                1. แก้ไขเพิ่มเติมลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับการต้องโทษจำคุกของผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจต้องไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                2. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรารักษาการ โดยกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
หุ้นไทยวันนี้

ราคาทองวันนี้

วันที่ 17 ต.ค. 2560 , 13:34 น.
  • รับซื้อขายออก
  • ทองแท่ง20,150.0020,250.00
  • ทองรูปพรรณ19,783.8020,750.00
ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานพนักงานรัฐวิสาหกิจ โพสต์เมื่อ 14 มกราคม 2558 เวลา 10:43:58 332 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานพนักงานรัฐวิสาหกิจ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP