อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ข้อมูลวันที่ 22 ต.ค. 2562 , 03:30 น.
ข่าวการเงินวันนี้ คลิกเลย