อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ข้อมูลวันที่ 22 ก.ย. 2563 , 02:00 น.
ข่าวการเงินวันนี้ คลิกเลย