อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ข้อมูลวันที่ 24 ต.ค. 2561 , 03:00 น.
ข่าวการเงินวันนี้ คลิกเลย