อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ข้อมูลวันที่ 21 มิ.ย. 2561 , 21:00 น.
ข่าวการเงินวันนี้ คลิกเลย