อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ข้อมูลวันที่ 25 พ.ย. 2563 , 06:00 น.
ข่าวการเงินวันนี้ คลิกเลย