ราคาทองย้อนหลังเดือน/ปี 2564

ข้อมูลราคาทองย้อนหลังนี้ อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
15 มกราคม 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
14 มกราคม 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง
13 มกราคม 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
12 มกราคม 2564 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 4 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
11 มกราคม 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 6 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
9 มกราคม 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -500 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
8 มกราคม 2564 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง
7 มกราคม 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -450 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
6 มกราคม 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
5 มกราคม 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง
4 มกราคม 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 4 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
2 มกราคม 2564 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
1 มกราคม 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง