ราคาทองย้อนหลังเดือน/ปี 2563

ข้อมูลราคาทองย้อนหลังนี้ อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
31 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ปรับลดอีก 1 ครั้ง
29 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
28 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 4 ครั้ง
27 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 250 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
26 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง
25 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
24 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง
22 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
21 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง
20 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 7 ครั้ง
19 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
18 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 600 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 4 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
17 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 4 ครั้ง
15 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
14 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 300 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 3 ครั้ง
13 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 4 ครั้ง ปรับลดอีก 5 ครั้ง
12 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 6 ครั้ง
11 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 4 ครั้ง ปรับลดอีก 5 ครั้ง
10 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
8 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -300 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
7 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 300 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง
6 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 5 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
5 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 400 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 7 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
4 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
3 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
1 สิงหาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง