ราคาทองย้อนหลังเดือน/ปี 2563

ข้อมูลราคาทองย้อนหลังนี้ อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
30 เมษายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
29 เมษายน 2563 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
28 เมษายน 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 2 ครั้ง
27 เมษายน 2563 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 2 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
25 เมษายน 2563 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
24 เมษายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
23 เมษายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 4 ครั้ง
22 เมษายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
21 เมษายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
20 เมษายน 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 2 ครั้ง
18 เมษายน 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
17 เมษายน 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 6 ครั้ง
16 เมษายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 200 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
15 เมษายน 2563 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง
14 เมษายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 550 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 6 ครั้ง
13 เมษายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
11 เมษายน 2563 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
10 เมษายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 200 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
9 เมษายน 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง
8 เมษายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
7 เมษายน 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 6 ครั้ง
6 เมษายน 2563 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
4 เมษายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
3 เมษายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
2 เมษายน 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
1 เมษายน 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -300 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 5 ครั้ง